Εφαρμογές: ΣΕ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΓΙΑ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΩΜΑΤΑ 2

ΜΙΚΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΑΔΑ ( ΠΟΛΥΛΕΒΗΤΑΣ )

1)ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (απο το κολεκτέρ της αυτονομίας)

sustada +

Αφορά σχετικά νέες εγκαταστάσεις που διαθέτουν πίνακα με κολεκτέρ διανομής χωριστό για κάθε διαμέρισμα. Ο πολυλέβητας τοποθετείται κοντά στο κουτί των κολεκτέρ της θέρμανσης του διαμερίσματος και με την χρήση κυκλοφορητή οδηγείται το ζεστό νερό προς το κολεκτέρ και τα σώματα με την επιστροφή να οδηγείται στην συστάδα μέσω του κολεκτέρ των επιστροφών. Πρέπει να υπάρχει βάνα αποκοπής της συστάδας από το κολεκτέρ και διακόπτης ελέγχου του κυκλοφορητή. Σε αυτή την περίπτωση δεν αποκόπτουμε το κολεκτέρ των επιστροφών του διαμερίσματος από την κεντρική εγκατάσταση και το εκμεταλλευόμαστε για την αυτόματη πλήρωση των σωμάτων και την εκτόνωση των τοπικών πιέσεων προς το κεντρικό δίκτυο. Εννοείται ότι όταν ενεργοποιούμε την θέρμανση μέσω της κεντρικής εγκατάστασης θα πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία της συστάδας και του κυκλοφορητή και να κλείνει η βάνα αποκοπής. Φυσικά εδώ πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν οτι σε αυτή την περίπτωση η οικονομία που γίνεται λόγω απώλειας διαδρομών του δικτύου είναι αρκετά μικρότερη απο όταν το microboiler τοποθετείται κατευθείαν πάνω στο σώμα του καλοριφέρ διότι κερδίζουμε μόνο τις απώλειες απο τις κεντρικές διαδρομές και την μή αναγκαία λειτουργία του κεντρικού λέβητα, οπότε οταν υπολογίζουμε τις ανάγκες σε ενέργεια διαμερίσματος σύμφωνα με την πρακτική μέθοδο που προτείνουμε, εδώ θα πρέπει να αυξήσουμε την υελική τιμή κατά 20% περίπου.

Απεικονιστική παρουσίαση της εγκατάστασης του Πολυλέβητα για κεντρικό λεβητοστάσιο, εναλλάξ λειτουργία σε υφιστάμενη εγκατάσταση με αυτονομία, η αυτονόμηση διαμερίσματος με πλήρη αποκοπή απο τον κεντρικό λέβητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΟΠΗ

2)ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ

– Αφορά εγκαταστάσεις που διαθέτουν επίτοιχο ατομικό λέβητα αερίου. Ο μικρολέβητας η, η συστάδα, τοποθετείται κάτω από τον επίτοιχο λέβητα θέρμανσης του διαμερίσματος παράλληλα και πάνω στην σωλήνα των επιστροφών και οδηγεί το νερό που θερμαίνει στην επιστροφή του λέβητα προτρέποντας τον κυκλοφορητή να συνεχίζει την λειτουργία του συντηρώντας την κυκλοφορία του ζεστού νερού στα καλοριφέρ για όσο διάστημα διατηρούμε τον μικρολέβητα σε λειτουργία. Παρομοίως βοηθητικά μπορεί να λειτουργήσει στις περιπτώσεις που έχουμε fancoil οροφής, τοποθετούμενος χαμηλά, παράλληλα και πάνω στην σωλήνα των επιστροφών, προτρέποντας τον κυκλοφορητή να συνεχίζει την λειτουργία του συντηρώντας την κυκλοφορία του ζεστού νερού.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΛΕΒΗΤΑ (Microboiler)
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ                  ΤΙΜΗ       ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ)
1 Microboiler (M1500) 1.5 KW    €220.00   18 λεπτά του €/ώρα
2 Microboiler (M2000)  2 KW      €250.00    24 λεπτά του €/ώρα
3 Microboiler (M3000)  3 KW      €280.00     36 λεπτά του €/ώρα
4 Microboiler (M2000)  4 KW      €300.00    48 λεπτά του €/ώρα
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗ

Comments are closed.