ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

πινακας

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Πως θα βρείτε πρακτικά πόσους Μικρολέβητες χρειάζεστε σε κατοικία με μόνωση.
-Οι συσκευές Μικρολέβητα διατίθενται: σε 0,250 KW, σε 0,5 KW, σε 1 KW, σε 1,5 KW και για ειδικές περιπτώσεις σε 2,0 KW
-Για να μπορέσετε απλά να βρείτε πόσους Μικρολέβητες χρειάζεστε θα υπολογίσετε:
Για ένα σπίτι με μόνωση:
30 Watt / 1 τ.μ. για κλιματική ζώνη Α.
40 Watt / 1 τ.μ. για κλιματική ζώνη Β.
50 Watt / 1 τ.μ. για κλιματική ζώνη Γ.
60 Watt / 1 τ.μ. για κλιματική ζώνη Δ.
Δηλαδή σε ένα σπίτι 100 τ.μ. με μόνωση, χρειάζεστε συνολικά:
Μικρολέβητες 30 watt x 100 τ.μ. = 3.000 watt = 3 KW για κλιματική ζώνη Α.
Μικρολέβητες 40 watt x 100 τ.μ. = 4.000 watt = 4 KW για κλιματική ζώνη Β.
Μικρολέβητες 50 watt x 100 τ.μ. = 5.000 watt = 5 KW για κλιματική ζώνη Γ.
Μικρολέβητες 60 watt x 100 τ.μ. = 6.000 watt = 6 KW για κλιματική ζώνη Δ.
Υπολογίζοντας πόσους Μικρολέβητες χρειάζεστε για σπίτι 100 μ2 με μόνωση σε κλιματική ζώνη Β,
και με 3 υπνοδωμάτια, δηλαδή Μικρολέβητες = σπίτι 100 μ2 χ 40 Watt/μ2 = 4.000 watt = 4 KW.
Έτσι έχουμε:
0,5 KW για κάθε υπνοδωμάτιο = 3 χ 0,5 KW = 1,5 KW
και 0,5 KW το λουτρό = 1 χ 0,5 KW = 0,5 KW
για την κουζίνα 0,5 KW = 1 χ 0,5 KW = 0,5 KW
για την Σαλοτραπεζαρία =
= 1 χ 1 KW + 1 των 0,5 KW = 1,5 KW
= τελικά σύνολο = 4,0 KW
–Αν στην Σαλοτραπεζαρία έχετε 3 σώματα καλοριφέρ μπορείτε να βάλετε 3 Μικρολέβητες του 0,5KW έκαστος.


-Για το ίδιο σπίτι στην κλιματική ζώνη Δ θα χρειαστούμε:

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Πως θα βρείτε πρακτικά πόσους Μικρολέβητες χρειάζεστε σε κατοικία με μόνωση.
-Οι συσκευές Μικρολέβητα διατίθενται: σε 0,250 KW, σε 0,5 KW, σε 1 KW, σε 1,5 KW και για ειδικές περιπτώσεις σε 2,0 KW
-Για να μπορέσετε απλά να βρείτε πόσους Μικρολέβητες χρειάζεστε θα υπολογίσετε:
Για ένα σπίτι με μόνωση:
30 Watt / 1 τ.μ. για κλιματική ζώνη Α.
40 Watt / 1 τ.μ. για κλιματική ζώνη Β.
50 Watt / 1 τ.μ. για κλιματική ζώνη Γ.
60 Watt / 1 τ.μ. για κλιματική ζώνη Δ.
Δηλαδή σε ένα σπίτι 100 τ.μ. με μόνωση, χρειάζεστε συνολικά:
Μικρολέβητες 30 watt x 100 τ.μ. = 3.000 watt = 3 KW για κλιματική ζώνη Α.
Μικρολέβητες 40 watt x 100 τ.μ. = 4.000 watt = 4 KW για κλιματική ζώνη Β.
Μικρολέβητες 50 watt x 100 τ.μ. = 5.000 watt = 5 KW για κλιματική ζώνη Γ.
Μικρολέβητες 60 watt x 100 τ.μ. = 6.000 watt = 6 KW για κλιματική ζώνη Δ.
Υπολογίζοντας πόσους Μικρολέβητες χρειάζεστε για σπίτι 100 μ2 με μόνωση σε κλιματική ζώνη Β,
και με 3 υπνοδωμάτια, δηλαδή Μικρολέβητες = σπίτι 100 μ2 χ 40 Watt/μ2 = 4.000 watt = 4 KW.
Έτσι έχουμε:
0,5 KW για κάθε υπνοδωμάτιο = 3 χ 0,5 KW = 1,5 KW
και 0,5 KW το λουτρό = 1 χ 0,5 KW = 0,5 KW
για την κουζίνα 0,5 KW = 1 χ 0,5 KW = 0,5 KW
για την Σαλοτραπεζαρία =
= 1 χ 1 KW + 1 των 0,5 KW = 1,5 KW
= τελικά σύνολο = 4,0 KW
–Αν στην Σαλοτραπεζαρία έχετε 3 σώματα καλοριφέρ μπορείτε να βάλετε 3 Μικρολέβητες του 0,5KW έκαστος.

σπίτι 100 μ2 χ 60 Watt/μ2 = 6.000 Watt = 6 KW
Έτσι έχουμε:
1 KW για κάθε υπνοδωμάτιο = 3χ1 KW = 3,0 KW
και 0,5 KW το λουτρό = 1 χ 0,5 KW = 0,5 KW
για την κουζίνα 0,5 KW = 1 χ 0,5 KW = 0,5 KW
για την Σαλοτραπεζαρία = 2 των 1,0KW= 2,0 KW
= τελικά σύνολο = 6,0KW
Αν στην Σαλοτραπεζαρία έχετε 3 σώματα καλοριφέρ μπορείτε να βάλετε 2 Μικρολέβητες του 0,5 KW έκαστος και 1 Μικρολέβητα του 1 KW. Μπορείτε ακόμη αν έχετε ένα μικρότερο υπνοδωμάτιο, να βάλετε σε αυτό 0,5 KW Μικρολέβητα και την διαφορά να προσθέσετε στην Σαλοτραπεζαρία.

Για 80 μ2 σπίτι σε ζώνη Β χρειαζόμαστε: 80 μ2 χ 40 Watt/μ2 = 3.200 Watt => 3,5 KW
Δηλ. σε κάθε περίπτωση που το απαιτούμενο δεν είναι πολλαπλάσιο 0,5 KW,
τότε στρογγυλεύουμε προς τα πάνω στο 0,5 KW η στο 1 KW επί πλέον για καλύτερη κάλυψη και στις πιο κρύες ημέρες.
Στην Σαλοτραπεζαρία επειδή είναι ενιαίος χώρος και επηρεάζεται από την χρήση της υπόλοιπης κατοικίας, είναι πιθανόν να μην αποδειχθεί αρκετός ο παραπάνω υπολογισμός, οπότε μπορούμε να προσθέσουμε ένα επί πλέον σώμα του 1 KW για χρήση στις περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών.

Κλιματικές ζώνες Ελλάδας.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΒΗΤΑ

 

Comments are closed.