Αντιπρόσωποι

Ζητούνται Αντιπρόσωποι για την Ελλάδα και την διεθνή αγορά.

«microboiler» Το προτιμούν γιατί συμφέρει.

Πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των αντιπροσωπειών.

-Δεν θα γίνει κεντρική διαφήμιση, ίσως κάποια στοιχειώδη γενική μέσω ιντερνέτ, οι εισαγωγείς
έτσι και αλλιώς θα πρέπει να προωθήσουν το προϊόν σε εκθέσεις και με τις αντιπροσωπείες τοπικά.

-Αποκλειστική αντιπροσώπευση θα υπάρξει, για κάθε περιοχή τοπικά, με τον όρο ανά έτος να
πουλήσει ο αντιπρόσωπος 1 συσκευή ανά 1.000 κατοίκους της περιοχής που αντιπροσωπεύει
η και όλης της Ελλάδας με τον όρο (1 συσκ ανά 1.000 κατ) =
= 10.815.197 κάτοικοι => 10.815 συσκευές, εξοφλημένες σε ένα ημερολογιακό έτος και  για κάθε έτος.
Αν για ένα έτος δεν επιτευχθεί το πληθυσμιακό κριτήριο, χάνεται η αποκλειστικότητα για αυτό το έτος.
Με την επίτευξη της αποκλειστικότητας ο αντιπρόσωπος εξασφαλίζει ότι θα εισπράξει επί πλέον από την εταιρία,
το 1/2 από τις αμοιβές όλων των άλλων αντιπροσώπων της ίδιας περιοχής.

-Υπάρχει σχέδιο συμφωνίας γενικό για τους αντιπροσώπους και θα γίνουν προσθήκες η αλλαγές
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Αν το ζητήσετε σας το στέλνουμε με mail η φαξ.

-Αριθμός ελεύθερων αντιπροσώπων για όλη την Ελλάδα η για τοπικά, δεν υπάρχει καθορισμένος.
Όποιος εκφράσει ενδιαφέρον γίνεται δεκτός γιατί οι συναλλαγές είναι μόνο προκαταβολικά και μετρητοίς
και δεν υπάρχει θέμα ελέγχου η εμπιστοσύνης. Η αποκλειστικότητα αποκτάται με την επίτευξη του
πληθυσμιακού κριτηρίου πώλησης 1 συσκευής ανά 1.000 κατοίκους της εν λόγω περιοχής.

-Οι εντολές αγορών θα γίνονται από τους πελάτες μέσω των αντιπροσώπων και αφού ελεγχθεί
η κατάθεση των χρημάτων στον λογαριασμό της εταιρίας, θα εκτελείται η παραγγελία.

-Η διαδικασία και οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων για τις πωλήσεις εξωτερικού δεν
διαφέρουν από τις χονδρικές πωλήσεις στο εσωτερικό εκτός του ότι για τις χώρες της
Ευρ. Ένωσης δεν υπάρχει Φ.Π.Α. οπότε οι υπολογισμοί γίνονται λαμβάνοντάς το υπ’ όψιν.

 

 

Υπάρχει προστασία πατέντας για την μέθοδο και την συσκευή.

 

Comments are closed.