Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

PATENT COOPERATION 2

GOOGLE PATENT WIPO

 

Πιστοποιητικό κατάθεσης EUROPEAN PATENT OFFICE

EPO Πιστοπ κατάθ EUROP OFFIC

 

 

.

 

.

Πιστοποιητικό κατάθεσης USA 14767763

Πιστοποιητικό κατάθεσης USA 14767763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIA – PATENT eFiling 2621/MUMNP/2015

e-filing receipt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες κατάθεσης στα εθνικά γραφεία Ευρεσιτεχνιών των χωρών της διεθνούς κοινότητας στις οποίες έχουμε ενδιαφέρον.

 

.

Comments are closed.